Какво е Ендодонтията?
       Кога имаме нужда от Ендодонтия?
       Ендодонтските процедури 
       Нови технологии
       Грижи след ендодонтското лечение
       Ре-лечение (прелекуване)
       Апикална хирургия

            Дигитална рентгенография


Дигиталната рентгенография постепенно замества конвенционалната, заради множеството предимства, които дава както за пациентите, така и за зъболекарите . С помощта на малък сензор, който замества стандартния рентгенов филм, образът се прехвърля директно на монитора на компютъра. Предимството за пациента е, че образът се получава с много по-малка доза облъчване – приблизително 1/10 от обикновената. Обработката на образа с компютър дава още много предимства и възможности за по-добра диагностика и възможност да се обясни нагледно на пациента неговия проблем.


           Подобряване на видимостта

Подобряването на видимостта се осъществява с помощта на увеличителни лупи и фибро-оптично насочена светлина. Използването на хирургичен оперативен микроскоп открива нови хоризонти и възможности в ендодонтското лечение. Засилването едновременно на осветеността и на увеличението дава възможност да бъдат открити и обработени калцирани или блокирани канали, които могат иначе да останат не открити. По този начин лечението и ре-лечението сега могат да бъдат изпълнени с много по-голяма ефективност и сигурност.

                                               Електронен апекс локаторЕлектронният апекс локатор е цифрово устройство, чрез което се измерва дължината на канала по електронен път. Заедно с рентгеновата снимка, това измерване помага на зъболекаря да изчисли по-точно до къде трябва да обработи кореновия канал. Измерването с тези апарати е няпълно безопасно.

            Термопластична гутаперка

Гутаперката в момента се счита за най-добрият материал за запълване на кореновите канали в комбинация със силър, който спомага за залепването и към стените на дентина. Основният материал запълващ пространството на канала е гутаперката. Пластифицирането и с топлина и по следващото и кондензиране дават възможност гутаперката, да запълни триизмерно пространството , създадено по време на механичната и химичната обработка на канала.

Ултразвукови инструменти

Ултразвуковите инструменти се използват за почистване и подготовка на канала чрез вибрация. Те са изключително полезни в случаите на ре-лечение, когато трябва да се отстранят най-различни препятствия при обработката на канала.
 
Designed by VectorMedia